גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

ההבדל בין עולה למנחה

ב.

שאלות בדברי ראב"ע

ג.

בביאור "כל אשר יגע בהם יקדש"

ד.

בטעם דין מנחת כהן

ה.

מדוע תלה מקום העולה במקום החטאת

ו.

בליעה בקודשים

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת צו
שנת תשכ"ז

תורת המנחה ותורת החטאת

ויקרא פרק ו, פסוקים ז - כג

   עיין גם גליון צו תשי"א.

א.  ההבדל בין עולה למנחה

ר' דוד הופמן, בפירושו לויקרא (בתרגום העברי עמוד 89):

הגם שקרבנו של הבל (בראשית ד' ג' – ד') העידה על דעותיו המשובחות, עם כל זה הרי אינו אלא מנחה , היינו דורון. הן אמנם הביא מצאנו ומבקרו, אבל הבקר והצאן בעלי החיים לא סמלו בשבילו את חיי עצמו כמשועבדים לבורא יתברך ותלויים בחטאו, אלא היוו רק חלק מקנינו, בהקבלה לקרבנו של קין, שהביא מפרי אדמתו. נח, שראה בעיניו את חורבנו של עולם מלא שכוח אלוקים ואת הצלת נפשו ע"י נס מן השמים, היה הראשון שהכיר שכל חייו מתנת אלוקים הם מתקיימים ברצון הבורא ונתן ביטוי לחויה זו ע"י קרבן בהמה, קרבן עולה. הדם הנזרק על המזבח כנפש החי סימל את נפש האדם ואת חיי האדם. וע"י הבאת קרבנו ניתן ביטוי להרגשת נח, שלא רק קניניו הם ברשות הבורא אלא כל כולו, נפשו ובשרו נתונים למי "אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש".

1.

מהו ההבדל בין עולה למנחה לפי דעתו?

2.

עיין רש"י ב' א' ד"ה ונפש. העומדים דבריו בניגוד לדברי ר' דוד הופמן או לא?

3.

התוכל לתת טעם אחר, למה הביא הבל מנחה ונח עולה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר