גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השפעת פרקנו על יחזקאל

ב.

"שבע על חטאתיכם"

ג.

"ואבדתם בגויים"

ד.

לצירוף הפסוקים "והתודו", "והבאתי"

ה.

"והבאתי אותם" - שאלות ברש"י

פרשת בחקותי
שנת תשי"א

התוכחה

ויקרא פרק כו, פסוקים יד - מו

לשאלת מבנה הפרק עיין גיליון בחקותי תש"ז שאלה א'.

א.  השפעת פרקנו על יחזקאל

דברי התוכחה האלה השפיעו בהרבה על לשון הנביאים ועל אופי תוכחותיהם. הבא ראיות להשפעה חזקה זו של הפרק על הנביא יחזקאל בפרקים ד', ה', ו'.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר