גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

בביאור המשל "דרך כוכב" וכו'

ג.

"וקרקר כל בני שת"

פרשת בלק
שנת תשי"א

משלי בלעם

במדבר פרקים כג - כד

א.  שאלות כלליות

1.

השוה את ארבעת משלי בלעם זה לזה:

א. כ"ג, ז'-י'

ב. כ"ג, י"ח-כ"ד

ג. כ"ד, ג'-ט'

ד. כ"ד, ט"ו-כ"ד

מה ההבדל ביניהם? היש לראות בסדר שבו נאמרו – הדרגה?

העזר בדברי הרמב"ן, פרק כ"ד פסוק י"ד:

ד"ה לכה איעצך: ... והנבואה הזאת לימות המשיח היא, כי כל נבואותיו מוסיפות בעתידות, מתחילה אמר שהם חלק ה' ונחלתו, ובשנית הוסיף כבשם הארץ והרגם מלכיה, ובשלישית ראה שבתם בארץ ופרו ורבו על הארץ והעמידם מלך ינצח את אגג, ותנשא עוד המלכות שראה דוד מתנשא למעלה, וכמו שנאמר (שמואל ב ה' י"ב) וידע דוד כי הכינו ה' למלך וכי נשא מלכותו בעבור עמו ישראל, כלומר בעבור אשר הבטיחם שתנשא מלכותם. ועתה בנבואה הזאת הרביעית יוסף לראות ענין המשיח, ולכך הרחיק הענין מאד ואמר אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב - (פסוק י"ז) מה שלא אמר כן בנבואות הראשונות, ואמר שזאת עצת ה' שיעץ להיות באחרית הימים.

2.

בשני משליו האחרונים מקדים בלעם הקדמה "נאום בלעם בנו בעור..."

התוכל למצוא סיבה לכך, למה נאמרה הקדמה זו רק בשני משליו האחרונים ולא בראשונים? היש ללמוד מהקדמה זו על שינוי בעמדת בלעם?

לשאלה זו השוה גם גיליון בלק תש"ז שאלה א1.

השוה גם את הפסוקים הקודמים בכל פעם למשל:

לפני משל א': כ"ג ד':

"וַיִּקָּר אֱ-לֹהִים אֶל בִּלְעָם... וַיָּשֶׂם ה' דָּבָר בְּפִי בִלְעָם"

לפני משל ב': כ"ג ט"ז:

"וַיִּקָּר ה' אֶל בִּלְעָם וַיָּשֶׂם דָּבָר בְּפִיו"

לפני משל ג': כ"ד ב':

"וַתְּהִי עָלָיו רוּחַ אֱ-לֹהִים"

לפני משל ד': כ"ד י"ד:

"... אִיעָצְךָ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה הָעָם..."

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר