גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

קרבת ישראל לה'

ב.

"וידבר...אותם"

ג.

פירוש מילת "לאמור" - שאלות ברש"י

ד.

על מה יסב "כאשר צוה ה'" - שאלות ברש"י

ה.

טעם "כי לא התפקדו"

ו.

התרבותם של שבט לוי

ז.

האמנם "לא היה איש"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת פינחס
שנת תשכ"ו

המפקד השלישי

במדבר פרק כו

א.  קרבת ישראל לה'

פסוק א'

"וַיְהִי אַחֲרֵי הַמַּגֵּפָה... שְׂאוּ אֶת רֹאשׁ כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל"

ילקוט שמעוני תשע"ג:

זה שאמר הכתוב (תהלים צ"ד): "אם אמרתי מטה רגלי חסדך ה' יסעדני". בשעה שקבלו ישראל את התורה נתקנאו אומות העולם אמרו "מה ראו להתקרב מכל האומות?".
סתם פיהן הקב"ה, אמר להן הביאו לי יוחסין שלכם. "הבו לה' משפחות עמים..." (תהלים צ"ו); כשם שבני מביאין שנאמר (במדבר א') "ויתילדו על משפחותם",
לכך מנאם בראש הספר אחר המצות. "אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני" (ויקרא כ"ז ל"ד).
ואחר כך (במדבר א' א'): וידבר ה' אל משה במדבר סיני... שאו את ראש כל עדת בני ישראל" - שלא זכו ליטול את התורה אלא בשביל יוחסין שלהם "גן נעול אחותי כלה... אחת היא יונתי" (שיר השירים ג').
שמעו האומות - אף הן התחילו מקלסין להם... אלא כשבאו לשיטים "ויחל העם לזנות" (במדבר כ"ה א') שמחו האומות ואמרו: "אותה העטרה שהיתה בידן כבר היא בטלה, אותו שבח שהיו משתבחין הרי בטל. שוים הן לנו" כשבאו לידי נפילה זקפן המקום, שנאמר: "אם אמרתי מטה רגלי, חסדך ה' יסעדני", - נגף המקום את כל מי שנתקלקל והעמידן על טהרתן.

1.

מהו הרעיון הכלול במדרש?

2.

מה כוונת המדרש באמרו "אותה העטרה שהיתה בידן"

(ועיין גיליון כי תשא תש"ד שאלה ה לשימוש חז"ל בביטוי "עטרה שעטרום...", "כתרים קשרו להם")

3.

התוכל להסביר בעזרת המדרש הזה מה מובנה של הפסקה שקבעה המסורת באמצע פסוק א'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר