גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה בסדר עשר המכות

ב.

השוואת פסוקים

ג.

שאלות מבנה

ד.

שאלות לשון וסגנון

ה.

מדברי המדרש

פרשת וארא
שנת תש"ט

המכות

שמות פרק ט

לשאלות ברש"י בפרקנו עיין גיליון וארא תש"ד שאלה ב, וכן וארא תש"ח שאלה ד.

עצה טובה לקוראי גרמנית, להבנת עשר המכות קרא:
Benno Jacob, Gott u. Pharao. Monatschrift f. Gesch. U. Wiss. D. Jud. 1924
David Hoffmann, D. aegypt. Plagen. Jeschurun 1917, pp. 373-383; 553-545           

 

א.  שאלה בסדר עשר המכות

אברבנאל, (בהסבירו את סדר המכות ואת מבנה פרשתנו):

פרעה היה חולק על משה בשלושה שורשים: משה הניח מציאות סיבה ראשונה מחויב המציאות מעצמו, ופרעה הכחיש מציאותו באומרו (שמות ד' ב') "לא ידעתי את ה'"; והשורש השני הוא, שמשה הניח שהאלוה משגיח בכל דרכי בני האדם לתת לאיש כדרכיו, ופרעה כיחש זה באומרו (שם, באותו פסוק) "מי ה'?" והשורש השלישי, שמשה הניח שהאלוה המשגיח ההוא הוא אלוקי ישראל בעל הכוחות והיכולת, יכול לשנות טבעי הדברים ומחדשם בכלל ובפרט כרצונו, ופרעה יכחישו באמרו (שם, שם) "מי ה' אשר אשמע בקולו" רצונו לומר: מה יכולת יש בו שאכנע לפניו לשמוע בקולו? הנה מפני זה באו המכות מכוונות לאמת שלושת השורשים האלה: לאמת מציאות האל באו שלוש מכות הראשונות; לאמת השורש השני, רוצה לומר שיש שם אלוה משגיח ומנהיג, באו שלוש המכות השניות; ואמנם השלוש מכות האחרונות באו לאמת השורש השלישי, והוא היותו יתברך יכול לשנות הדברים הטבעיים כרצונו.

התוכל להביא סיוע מפסוקי פרשתנו להסברו זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר