גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה

ב.

בהרת

ג.

"וראה...הנגע"

ד.

שאלות לשון וסגנון

ה.

שאלות לשון וסגנון

פרשת תזריע - מצורע
שנת תש"ט

נגעים

ויקרא פרק יג

הערה: המתעניין בטעמי מצוות בפרשת נגעים יעיין בגיליון תזריע תש"ב.
בגיליוננו זה נעמוד בעיקר על הצד הלשוני והסגנוני שבפרקנו.
ועיין גם גיליון תזריע תש"ח.

א.  שאלות מבנה

הסבר את מבנה פרקנו (פסוקים ב'-י"ז) בעזרת הכלל הניתן בראב"ע, שמות פרק י"ז פסוק ז':

ד"ה מסה ומריבה: בעבור שני דברים הנזכרים. ומשפט לשון הקודש כאשר יזכיר שני דברים, יחל לעולם מהשני שהוא הקרוב. כמו "ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו", ואחר כך "ואתן לעשו". וככה הזכיר תחילה מסה ואחר כך מריבה...

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר