גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מגמת הפסח ומגמת סוכות

ב.

בטעם מצוות נטילת לולב

ג.

פרי עץ הדר

ד.

"המעתיקים"

ה.

פירוש הביטוי "מקרא קודש" - שאלות ברש"י

פרשת אמור
שנת תש"כ

חג הסוכות

ויקרא פרק כג, פסוקים לג - מד

א.  מגמת הפסח ומגמת סוכות

עקדת יצחק, שער ששים ושבעה (אמור):

מבואר כי חג הפסח הנה בא על זכרון השעבוד והעבודה הקשה שעובד בם במצרים, ולזה היה ראוי שיהיה להם חג של מנוחה ושל מרגוע זכר להוצאתם לחפשייתם, ולזה נאמר בפסח (דברים ט"ז) "ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' אלוהיך ופנית בבקר והלכת לאהלך", על דרך שאמר במעמד הר-סיני (דברים ה' כ"ז) "שובו לכם לאהליכם", והכוונה ששלח אותם להנאת עצמם מהבוקר ההוא והלאה תמורת העוני והשעבוד הקודם.
אמנם חגיגת הסוכות הוא בהפך, כי הוא בא אחר שמחת הקציר וחדוות האסיף אשר הם שמחים בהם, וציוה שיעשו חג ה' שבעה ימים שבהם יזכרו וישובו אל ה' לבל יבעטו בטובה, כי זאת היא הכוונה בצאתם מדירת קבע אשר חשבו להם לבוא לחסות תחת כנפיו יתברך... כי אז יאות שתהא החגיגה כולה לה' בהפריד דעתם וחפצם מהטובות הזמניות ההנה ומתשוקתם ותת לבם ודעתם להודות ולהלל למשפיע כל הטובות האלה. ויהיה השפע ההוא בעיניכם כנוטל פרס מרבו להשלים לחם חוקו, כדי שילך לעבוד עבודתו.

מהו הרמז הלשוני בפרקנו (ואף בבמדבר כ"ח ואף בדברים ט"ז פסוקים א'-י"ז) שעליו בנויה הבחנה זו בין מגמת חג הפסח למגמת חג הסוכות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר