גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בטעם המנורה וצורתה

ב.

על מה תכוון מילת "מנורה"

ג.

"מקשה"

ד.

"יוצאים מצדיה" - תיאור המנורה - שאלות ברש"י

ה.

מקרא שאין לו הכרע - שאלות ברש"י

ו.

"והעלה... והאיר"

ז.

"וראה" - מראה הלב

ח.

שאלות דקדוק

פרשת תרומה
שנת תש"ד

המנורה

שמות פרק כה, פסוקים לא - מ

שאלון זה הוא המשך שאלון תש"ג שעסק בשני הכלים הראשונים מכלי המשכן: ארון ושולחן. (פסוקים י'-ל'). שאלון זה עוסק בכלי השלישי – המנורה.

הערה: דעות החכמים בטעם המשכן כולו – עיין שאלון תרומה תש"ב.

א.  בטעם המנורה וצורתה

דעות שונות לחכמים בטעם המנורה וצורתה:

 

מורה נבוכים, ג' מ"ה: 

... ואחר כך הושמה המנורה לפניו לכבוד ולתפארת לבית, כי הבית שדולק בו נר תמיד הנסתר בפרוכת יש לו בנפש מעלה גדולה.

אברבנאל:

... ואחר הפרוכת היה ההיכל והיו בו ג' כלים: שולחן ומנורה ומזבח. הקטורת לרמז ששומר התורה והמצוות (הנרמזים בארון), אף על פי שהוא לא יעבוד מפני השכר, הקב"ה לא יקפח שכר פעולותיו, ושני מיני שכר יושפעו עליו מאת בעל החסר והרחמים. האחד: השכר הגופני – עושר וכבוד, ... ולזה רומז השולחן ועליו לחם הפנים... ... והשכר השני: החכמה והמדע, כי אם בתורת ה' חפצו – יחכם ויבין ויתגלו לו תעלומות... והמנורה הייתה רומזת לזה המין השני מן השכר שהוא שכר נפשי. לפי שנר ה' נשמת אדם. והיו שבעת הנרות רומזים אל שבע החוכמות שכולם ימצאו בתורת האלוקים. והיו הנרות כולם פונים אל הנר האמצעי והוא היה פונה אל קודש הקודשים לרמוז שהחכמה האמיתית תסכים עם שורשי התורה אשר בארון. והייתה המנורה זהב כולה להורות על מעלות החוכמה וקיומה לעד ושלא ימצאו בה דעות זרות, בלתי מסכימות אל הדת, כי היא כולה זהב טהור. והיו בה גביעים, כפתורים ופרחים לרמז אל הסתעפות החכמות והידיעות כולם אלו מאלו היות זאת החכמה הכנה לזאת. והייתה מקשה כולה וככר זהב יעשה אותה, לפי שהחכמות בצד מה יתאחדו... כי החוכמה כולה אחת היא כמו שהבית – בניין אחד, אלא שנחלקה לשבעה חלקים למספר חלופי הנושאים... שנקראו "שבע חכמות", וזה עניין המנורה בעצמה שהייתה כולה מקשה אחת ונחלקה לשבעה קנים היוצאים ממנה...

מה ההבדל העקרוני שביניהם בפיתרון שאלת טעם המנורה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר