גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלת מבנה

ב.

"וישמן ישרון" וכו'

ג.

"וינבל צור ישועתו"

ד.

הכינוי "צור"

ה.

"צור ילדך תשי"

ו.

"מכעס בניו ובנותיו"

ז.

"אסתירה פני... אראה"

פרשת האזינו
שנת תש"ד

חלקה הראשון של השירה

דברים פרק לב, פסוקים טו - יט

גיליון זה הוא המשכם של גיליונות תש"ב-תש"ג שעסקו שניהם בחלק הראשון של השירה.

א.  שאלת מבנה

לפי אברבנאל מתחיל בפסוק ט"ו (וישמן ישורון...) חלק חדש בשירה.

הסבר חלוקה זו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר