גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"השמר לך..."

ד.

"...בליעל"

ה.

"ורעה עינך" - "ירע לבבך"

פרשת ראה
שנת תשל"א

מתנות עניים

דברים פרק טו, פסוקים א - יא

עיין לפסוקים אלה גם גיליונות ראה תשי"ג, תשי"ז!

א.  שאלה כללית

רמב"ם, הלכות מתנות עניים פרק שביעי הלכה א:

מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני, אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר "פתוח תפתח את ידך לו" ונאמר (ויקרא כ"ה) "והחזקת בו גר ותושב וחי עמך".
הרואה עני מבקש, והעלים עיניו ממנו, ולא נתן לו צדקה - עבר בלא תעשה, שנאמר (ט"ז ז'): "לא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון".

כיצד משתלבים פה דיני צדקה, הלוא פרקנו מדבר בהלוואה?

 

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר