גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

כיצד "רואים את הקולות"

ב.

בפירוש מילת "וינועו"

ג.

בביאור הכפילות "לא תעשון... לא תעשו"

ד.

אליגוריות הפרשנים ל"אלוהי כסף וזהב"

פרשת יתרו
שנת תשכ"ט

מעמד הר סיני

שמות פרק כ, פסוקים טו - כג

עיין גם גליונות יתרו תש"ד, תשי"ב.

א.  כיצד "רואים את הקולות"

פסוק י"ד

"וְכָל הָעָם רֹאִים אֶת הַקּוֹלֹת וְאֶת הַלַּפִּידִם וְאֵת קוֹל הַשֹּׁפָר וְאֶת הָהָר עָשֵׁן"

רש"י:

ד"ה רואים את הקולות: רואין את הנשמע, שאי אפשר לראות במקום אחר.

ראב"ע:

ד"ה וכל העם רואים את הקולות: וכבר פירשתי טעם "רואים את הקולות", כי כל ההרגשות מתחברות אל מקום אחד.

הרכסים לבקעה:

ד"ה רואים את הקולות: לפי שהברק נראה קודם שמיעת הרעם, אף שרגע אחד לשניהם, אמר "רואים את הקולות".

1.

מה ההבדל בין שלושת הפירושים הנ"ל?

2.

היכן מצינו תופעה זו – שאליה ירמוז הראב"ע בדבריו "וכבר פירשתי" בספר בראשית ובספר שמות?

(שים לב, בפירושו הקצר לספר שמות הוא אומר לפסוקנו: ורבים כמוהו, ומביא כמה דוגמאות, ביניהן (קהלת י"א ז') "ומתוק האור").

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר