גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נבואה זו - לעתיד לבוא

ב.

תרגום המילה "בניך"

ג.

שכחו בני ציון את ארצם

ד.

מידת "מדרך קצרה"

ה.

"צר לי המקום"

ו.

"גשה לי ואשבה"

ז.

"אלה איפה הם"

ח.

שאלה כהוגן ושלא כהוגן

פרשת עקב
שנת תשכ"ה

הפטרה

ישעיהו פרק מט, פסוקים יד - כב

להפטרה זו - לפסוקים הראשונים - עיין גליון עקב תשכ"ג.
א.  נבואה זו - לעתיד לבוא

אברבנאל, (בסוף פירושו לפרקנו):

ובנבואה הזאת מבואר שהיא עתידה ואי אפשר שתפורש על בית שני, כי שם לא באו מרחוק ומצפון ומים ומארץ סינים; גם לא היו בבבל "לבזה נפש למתעב גוי לעבד מושלים" (ישעיהו מ"ט ז'), כי נבודנצר וביתו בלבד מלך עליהם; גם אי אפשר לומר על חורבן בבל (=כוונתו: על גלות בבל) "עזבני ה' וה' שכחני", כי לא ישבו שמה כי אם חמשים שנה, ואיך יקרא זה עזיבה ושכחה?! ושאר הכתובים כולם יעידון יגידון, שלא נתקיימו עד הנה, שהם עתידים להתקיים בזמן ביאת משיחנו במהרה יגלה.

              והשווה לדבריו אלה פירושו לעובדיה, שהובא בגיליון וישלח תשי"ט!

מה הסיבות ההיסטוריות שהניעו את אברבנאל לפרש בכל מקום שבו ניבאו נביאים על קיבוץ גלויות שהכוונה אינה לשיבת ציון בתחילת ימי בית שני?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר