גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תורתנו ותורת העכו"ם

ב.

הטורח מקנה אחדות

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

"לא תוכל" - אינך רשאי

ה.

"לא יקשה בעיניך" - שילוח או הענקה?

פרשת ראה
שנת תשכ"ה

איסור במות

דברים פרק יב, פסוקים א - יט

עיין גם גיליונות ראה תשי"ד, תשכ"ד.

א.  תורתנו ותורת העכו"ם

ר' דוד הופמן, בפירושו לספר דברים מעמיד מול פסוק ד' בפרקנו את ישעיה א' פסוק כ"ט ורואה כאן הבדל חשוב בין תורתנו לתורת העכו"ם.

הסבר מהו ההבדל העקרוני!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר