גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

הדגשת "אבד תאבדון"

ג.

"את כל המקומות" וכו' - מבנה תחבירי - שאלות ברש"י

ד.

נתץ, שבר, אבד

ה.

"ואבדתם" - שלא יזכרו

ו.

אל תקרי בניך

ז.

הוראות המילים "גור יגור"

ח.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת ראה
שנת תשכ"ד

אבד תאבדון + הפטרה

דברים פרק יב

עיין גם גיליון ראה תשי"ד.

א.  שאלה כללית

השווה פסוקים ז' כ"ד-כ"ה לפסוקים ראשונים של פרקנו.

מה ראתה התורה לחזור כאן על הנאמר שם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר