גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

משמעות הצרעת

ב.

"כנגע" ולא "נגע"

פרשת מצורע
שנת תש"ל

נגעי בתים

ויקרא פרק יד, פסוקים לג - נג

עיין גם גליון מצורע תשכ"ב ובייחוד עלון ההדרכה שם!

א.  משמעות הצרעת

ויקרא רבה מצורע א:

"זאת תהיה תורת המצורע" – הדא הוא דכתיב (משלי ו'): "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו"... דאלו הן: "עינים רמות, לשון שקר, וידים שופכות דם נקי, לב חורש מחשבות אוון, רגלים ממהרות לרוץ לרעה, יפיח כזבים עד שקר, ומשלח מוגים בין אחים", ואמר ר' יוחנן: וכולהו לקו בצרעת...

רש"ר הירש: רואה בלשון הפסוק ממשלי הוכחה לכך,

"שאין נגע הצרעת אלא ביטוי לחרון אף ה' המיידה אותו (את הנגע) בגופו של אדם, העושה עצמו בכל אברי גופו נושא ומפיץ כל התכונות הרעות הנ"ל, במקום שיהיו כל אברי גופו כלים להרבות ענוות צדק, דרישת האמת, עשיית הטוב והשכנת שלום בין אדם לרעהו"

הסבר מהו הרמז הלשוני בפסוקנו ממשלי לרעיון המובא בדברי הרב הירש?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר