גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פסוקים ט"ו-כ' - מאמר מוסגר

ב.

בביאור "אשר עברנו... אשר עברתם"

ג.

הוראתה של מילת "ותראו"

ד.

הדגשת "מארץ רחוקה"

ה.

העונש העתיד לישראל

פרשת נצבים - וילך
שנת תשכ"ג

הברית

דברים פרק כט

הערה: לפסוקים י"ז – י"ח עיין גליונות נצבים תשי"ט, תשכ"א.
א.  פסוקים ט"ו-כ' - מאמר מוסגר

העמק דבר, פסוק ט"ו:

ד"ה כי אתם ידעתם: מכאן עד מקרא כ"א הוא עניין בפני עצמו, הנוגע לברית אשר כרת עם ישראל.

פסוק כ"א:

 ד"ה ואמר הדור האחרון: הוא דרוש בפני עצמו השייך לעניין הברית.

הסבר מה ראה הפרשן (וכן פרשנים אחרים) לראות את הפסוקים ט"ו – כ' כמאמר מוסגר.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר