גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"נשא שם"

ג.

השוואת מפרשים

פרשת יתרו
שנת תשי"ז

"לא תשא" - שבועת שווא

שמות פרק כ, ז

הערה: לדיבר ראשון עיינו גיליון יתרו תשי"א.

לדיבר שני עיינו גיליון יתרו תשי"ג, וכן ל"פוקד עון אבות" – תש"ז.

לדיבר תשיעי עיינו גיליון יתרו תשט"ז.

לדיבר עשירי עיינו גיליון יתרו תש"ט.

א.  שאלות כלליות

רמב"ן:

כבר נתפרש זה הכתוב בדברי רבותינו, שהוא איסור להישבע בשם הנכבד לריק, כגון הנשבע על הידוע לאדם לשנותו או לקיימו: על עמוד של שיש, שהוא של שיש, והוא עומד לפניהם ומכירין בו.
ועל דרך הפשט יאסור עוד, שלא ישא על שפתיו השם הנכבד על חינם, כלשון (שמות כ"ג) "לא תשא שמע שוא", (תהלים ט"ז) "ובל אשא את שמותם על שפתי", כי הדיבור ייקרא כך, בעבור שישא בו קול, וכן (זכריה ט') "משא דבר ה'", וכן (ישעיה ג') "ישא ביום ההוא לאמור: לא אהיה חובש", שישא קולו לומר כך, ובאמת שגם זה אסור ונקרא בלשון חכמים "מוציא שם שמים לבטלה"...

קאסוטו:

לא תשתמש בשם ה' לכל דבר שוא, לא רק לשבועת שוא, כפי הפירוש המקובל (אין זה אלא פרט, ואין כאן המקום לפרטים), אלא בכלל לכל מיני דברי שוא, שבני אומות העולם משתמשים בעדם בשם האלוהיהם, כגון השבעות, כישופים, ניחושים וכיוצא באלה.

1.

מהו נימוקו של קאסוטו לסטות מן הפירוש המקובל, ומה דעתך על נימוק זה?

2.

התוכל למצוא עוד נימוקים נוספים לפירושו של קאסוטו?

3.

היש להביא ראיה לאחד הפירושים הנ"ל מתהלים כ"ד:

"אֲשֶׁר לֹא נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי"?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר