גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הלכות בית הבחירה

ב.

שאלה כללית

ג.

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" - שאלות ברש"י

ד.

"...ושכנתי בתוכם"

פרשת תרומה
שנת תשי"ז

"ועשו לי מקדש..."

שמות פרק כה

א.  הלכות בית הבחירה

הרמב"ם, הלכות בית הבחירה א', הלכה א':

מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבין בו הקרבנות וחוגגין אליו שלוש פעמים בשנה שנאמר "ועשו לי מקדש" (כ"ה ח').

מניין לרמב"ם שפסוק זה (ח') לדורות יכון, ולמה לא יפרשנו כמצווה לדור המדבר לבנות אהל מועד – שהרי כל הפרשה בו תדבר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר