גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות מבנה וסגנון

ב.

השוואת פסוקים

ג.

"אי הבל אחיך ..."

ד.

הקללה

ה.

"נע ונד תהיה בארץ"

פרשת בראשית
שנת תשי"ח

קין והבל

בראשית פרק ד, פסוקים ט - יב

שים לב: גיליוננו זה הוא המשך גיליונות בראשית-תשט"ז ותשי"ז, שעסקו שניהם בחלקו הראשון של הפרק (א-ט). עיין שם וצרפם לגיליוננו.

א.  שאלות מבנה וסגנון

1.

הפסוקים ב-ה בפרקנו בנויים לפי הסדר "פתח במה שסיים" (סדר כיאסטי), הסבר כיצד, והבא דוגמאות נוספות לסדר זה מתוך פרשת בראשית.

2.

קאסוטו, תורת התעודות, 80-90:

"כשבא איזה פועל פעמים בזה אחר זה בהקבלה, אז נוהג הכתוב לשנות את זמנו ואת מקומו: פעם הוא בא בעתיד מהופך לעבר ופעם בעבר, פעם בתחילת המשפט ופעם אחר איזו מילה אחרת".

א. 

הסבר מהי משמעותה המיוחדת של צורה זו, בפסוק ב':

"וַיְהִי הֶבֶל... וְקַיִן הָיָה..."

ב. 

הבא דוגמאות נוספות לצורה זו מתוך פרקנו.

3.

את הפסוקים י'-י"א מדפיס קאסוטו בספרו "מאדם עד נח" בצורה זו:

"וַיֹּאמֶר

 

 

מֶה עָשִׂיתָ קוֹל

 

דְּמֵי אָחִיךָ

צֹעֲקִים אֵלַי

מִן הָאֲדָמָה

 

וְעַתָּה אָרוּר אָתָּה

מִן הָאֲדָמָה

 

אֲשֶׁר פָּצְתָה אֶת פִּיהָ לָקַחַת אֶת

 

דְּמֵי אָחִיךָ

מִיָּדֶךָ"

 

 

ואלה דבריו (עמוד 124):

סידרתי את חלקיו של פסוק י"א בצורה העלולה להבליט את התקבולת שבינו ובין הפסוק הקודם. שתי צלעותיו של פס' י' מסתיימות במלים "דמי אחיך" ו"מן האדמה". וכאן בפסוק י"א באות בסדר הפוך שכבר מצאנו דוגמתו שתי צלעות המסתיימות במילים "מן האדמה" ו"דמי אחיך".

הסבר מהי משמעות של הקבלה זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר