גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"אם כסף תלווה את עמי"

ב.

הלכות מלוה ולווה

ג.

"כי היא כסותה לבדה..."

ד.

"כי חנון אני"

ה.

שכיר ועני

פרשת משפטים
שנת תשי"ח

הלכות הלוואה לעני

שמות פרק כב, פסוקים כ - כו

הערה: לפסוק כ"ד עיין גיליון משפטים תש"ט ולכל הקטע משפטים תשי"ד!

א.  "אם כסף תלווה את עמי"

פסוק כ"ד

"אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת עַמִּי"

ספורנו:

אם יקרה זה שלא יתקיים בישראל מה שנאמר (דברים ט"ו ד') "אפס כי לא יהיה בך אביון", אבל יתקיים בהם (דברים ט"ו י"א) "כי לא יחדל אביון", ואז יקרה שתלווה.

מה קשה לו בפסוקנו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר