גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הלכות מתנות עניים

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

"השמר לך פן..."

ד.

"לבבך בליעל"

ה.

רוע עין לעומת רוע לב

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ראה
שנת תשי"ח

השמטת המלווה ומתן צדקה

דברים פרק טו, פסוקים א - יא

עיין לפסוקים אלה גם גיליונות ראה תשי"ג, תשי"ז!

א.  הלכות מתנות עניים

רמב"ם,הלכות מתנות עניים פרק שביעי הלכה א:

מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שראוי לעני, אם הייתה יד הנותן משגת, שנאמר "פתוֹח תפתח את ידך לו" ונאמר (ויקרא כ"ה) "והחזקת בו גר ותושב וחי עמך".
הרואה עני מבקש, והעלים עיניו ממנו, ולא נתן לו צדקה, עבר בלא תעשה, שנאמר (ט"ז ז'): "לא תאמץ לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון".

הלא פרקנו מדבר בהלוואה - כיצד משתלבים כאן דיני צדקה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר