גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

מילה מדריכה

ב.

"ושב ה'..."

ג.

"ושב ה' אלוקיך את שבותך"

ד.

"ושב ה'... ושב וקיבצך..."

ה.

"...למען חייך"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת נצבים - וילך
שנת תשי"ז

גאולת ישראל

דברים פרק ל, פסוקים א - יא

לפסוקים אלה עיין גיליונות נצבים וילך תש"ה, תשי"ב.

א.  מילה מדריכה

מקובלנו: צירוף מילים או שורש החוזר ונשנה בפרשה או ביחידה ספרותית אחרת במקרא פעמים אחדות (באותה צורה או בצורות דקדוק שונות) מורה דרך הוא בהבנת היחידה ובתפישת רעיונה העיקרי (אשר על כן גם יקראו לו חוקרים חדשים בשם "מילה מדריכה").

1.

עיין בעשרת הפסוקים דלעיל ומצא את המילה המדריכה.

2.

האם מופיעה היא בצורותיה השונות בהוראה אחת או בהוראות שונות?

3.

נסח על פי המילה המדריכה הזו את רעיונה המרכזי של פרשתנו.

4.

התוכל למצוא מילה מדריכה אחרת גם בחלק האחרון של פרקנו?

(לתופעה ספרותית זו של חזרה על שורש כמילה מדריכה עיין גם גיליון כי תבוא תשי"ד וכן גיליון מקץ תשי"ז).

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר