גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות במכירת יוסף

ב.

כוונת ראובן היתה להצילו

ג.

הישמעלים והמדינים

ד.

שאלות ודיוקים ברש"י

ה.

שתי לשונות "ידע"

ו.

דרך המלכים לכעוס על עבדיהם

פרשת וישב
שנת תשי"ט

מכירת יוסף + הפטרה

בראשית פרק לז, פסוקים יח - לז

למחציתו השניה של פרק זה עיין גם גיליון וישב תשי"ב.
א.  שאלות כלליות במכירת יוסף

1.

מהו יחסם של אחי יוסף לדברי ראובן (כ"א-כ"ב) ולדברי יהודה (כ"ו) ומהי סיבת השוני שביחס?

2.

למה לא מוזכרת התחננותו של יוסף לפני אחיו כאן ומוזכרת רק בפרק מ"ב כ"א?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר