גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דברי מוסר הנלמדים מפרקנו

ב.

שאלות סגנון

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

ד.

טעם הקרבנות

פרשת נח
שנת תשי"ג

המבול

בראשית פרק ח, פסוקים א - כ

לפרקנו זה עיין גם גיליון נח תש"ו ונח תשי"ב.

א.  דברי מוסר הנלמדים מפרקנו

בפסוקים א'-ט"ו מסכם ר' יצחק עראמה, בספרו עקדת יצחק:

וכל זה השתדלות וחריצות, מחוייב לכל בעל דעת לפקח על צרכיו, כי בזה יעורר עצמו אל קבלת שפע ההישרה בהם מפאת מעלה, כי האדם הנואש מהדברים – לא יפקד ולא יזכר.

1.

הסבר את המילים המסומנות בקו.

2.

מהם הפרטים בפרקנו שמהם למד בעל העקדה דברי מוסר אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר