גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

היחס בין פרק י' לפרק י"א

ב.

מה היה חטאם של בוני המגדל?

ג.

"איתם אל התבה", "וימח"

פרשת נח
שנת תשכ"ז

דור הפלגה

בראשית פרק יא, פסוקים א - ט

הערה: לענין מגדל בבל ובוניו עיין גם גיליונות נח תשט"ו, תש"כ.

א.  היחס בין פרק י' לפרק י"א

בנו יעקב, בפירושו לספר בראשית (גרמנית):

יחס פרק י' לפרק י"א הוא כיחס הפסוק (שמות י"ב מ"א): "...יצאו כל צבאות ה' מארץ מצרים" לפסוק (שמות י"ב נ"א): "הוציא ה' את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם"; וכן הוא גם כיחס הפסוק (שמות ל"ד כ"ב): "כי אוריש גויים מפניך" לפסוק (במדבר ל"ג נ"ב): "והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם".

הסבר, במה דומה היחס שבין שני הפרקים ליחס שבין שני פסוקי כל אחד מן הצמדים הנ"ל?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר