גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"לא בשמים היא" (1)

ב.

"לא בשמים היא" (2)

ג.

בפירוש "כי קרוב אליך" וכו'

ד.

אין משגיחין בבת קול

פרשת נצבים - וילך
שנת תשט"ו

"לא בשמים היא"

דברים פרק ל, פסוקים יא - יג

י"א – "כִּי הַמִּצְוָה הַזֹּאת...

י"ב – לֹא בַשָּׁמַיִם הִוא לֵאמֹר           מִי יַעֲלֶה לָּנוּ הַשָּׁמַיְמָה 
        וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ וְיַשְׁמִעֵנוּ                  אֹתָהּ וְנַעֲשֶׂנָּה

י"ג – וְלֹא מֵעֵבֶר לַיָּם הִוא לֵאמֹר      מִי יַעֲבָר לָנוּ אֶל עֵבֶר הַיָּם
       וְיִקָּחֶהָ לָּנוּ וְיַשְׁמִעֵנוּ                 אֹתָהּ וְנַעֲשֶׂנָּה"

עיין גם נצבים-וילך תש"ה, נצבים תש"ח!

א.  "לא בשמים היא" (1)

עירובין נ"ה ע"א:

... והיינו דאמר רב דימי בר חמא: מאי דכתיב "לא בשמים היא.."? "ולא מעבר לים היא"? "לא בשמים היא" – שאם בשמים היא, אתה צריך לעלות אחריה. "ולא מעבר לים היא" – שאם מעבר לים היא – אתה צריך לעבור אחריה.

רש"י:

ד"ה לא בשמים היא: שאילו הייתה בשמים, היית צריך לעלות אחריה וללמדה.

ר' אליהו מזרחי, פירש דברי רש"י אלה:

אף על פי שמהמקרא הזה משמע שאילו הייתה בשמים, לא היה שום אדם יכול להביאה לכם ללמדה, על כרחך לומר, שאין הכוונה בו אלא שאילו הייתה בשמים, היית צריך לעלות שם ללמדה...

בעל באר יצחק, מעיר לדברי רש"י אלה:

הכתובים האלה משמעותם יש לפרשה בשנים פנים:
א) שקיום המצוה הזאת, אם היה בה טורח לעלות בשבילה השמיימה או לעבור בעבור ידיעתה מעבר לים, היה להם התנצלות לומר: "מי יעלה לנו השמים" או "מי יעבור לנו לעבר הים"? אבל עכשיו אין לכם שום התנצלות, כי אין בה שום טורח, כי קרוב אליך הדבר מאוד...
ב) שקיום המצוה הזו, גם אם הוא מן הצורך לקחת ידיעתה מן השמים או מעבר לים, היה כדאי לכם מרוב חשיבותה ויקרתה, כי תכספו ותנהו אחריו לאמור: "מי יעלה לנו... מי יעבר לנו..." לרוות צמאוננו בידיעתה... מכל שכן עתה, אחרי שהיא קרובה מאוד, איך ראוי לכם לחבק אותה ולדבק בה מאהבה, כאשר ידבק האזור במתני איש (ירמיהו י"ג)... והנה איזה משני הפנים הללו הוא האמיתי יוכל הקורא להכריע מעצמו...

1.

נסה להכריע "איזה משני הפנים הללו הוא האמיתי", ונמק את הכרעתך!

2.

הסבר למה בחרה התורה בשתי שלילות:

"לא בשמים היא"

"לא מעבר לים היא"

ולא הסתפקה באחת מהן, ולמה סידרה אותן על סדר זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר