גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"למה זה תשאל לשמי..."

ב.

"ויזרח לו השמש..."

ג.

איסור אכילת גיד הנשה

פרשת וישלח
שנת תשכ"ט

מאבק יעקב ו"האיש"

בראשית פרק לב, פסוקים ל - לג

למשמעות מאבק יעקב עם "האיש" עיין גיליונות וישלח תשט"ז, תשי"ח.
א.  "למה זה תשאל לשמי..."

פסוק ל'

"וַיִּשְׁאַל יַעֲקֹב וַיֹּאמֶר הַגִּידָה נָּא שְׁמֶךָ
וַיֹּאמֶר לָמָּה זֶּה תִּשְׁאַל לִשְׁמִי"

רמב"ן:

ד"ה למה זה תשאל לשמי: אמר: אין לך בידיעת שמי תועלת, כי אין הכוח והיכולת בלתי לה' לבדו, אם תקראני לא אענך וגם מצרתך לא אושיעך, אבל עתה אברך אותך כאשר צוויתי.

ר' אברהם בן הרמב"ם:

ד"ה למה זה תשאל לשמי: טעמו "והוא נסתר" כמו שאמר המלאך למנוח (שופטים י"ג י"ח) "והוא פלאי". אמנם מפני עילוי מדרגתו של יעקב לא היה יפה שידבר אליו המלאך בלשון זה מבלי לכסות בו (=את הנזיפה המרומזת) דרך כבוד לגדולתו, אלא נאמר לו: "למה זה תשאל לשמי" בלבד.
ובשאלת יעקב לשם המדבר אליו רמז אל בקשתו סודות אלוקיים, שלא קדמה לו ידיעה בהם, ובתשובתו של המלאך "למה זה תשאל" רמז, כי התכלית המבוקשת נמנעת עם מציאות דבקות בגשמיות, דומה למאמר (שמות ל"ג כ') "כי לא יראני האדם וחי". וכן "ויברך אותו" שם רמז אל התעלותו של יעקב בסודות וידיעות התעלות יתירה על מדרגתו בעת ההיא.

1.

מה ההבדל בין שני פרושיהם?

2.

הסבר את הדברים המסומנים בקו.

3.

בן הרמב"ם משוה את תשובת המלאך כאן לתשובת המלאך למנוח. האם תוכל להכריע בעזרת הפרק ההוא (שופטים י"ג) מי משני הפרשנים הנ"ל קרוב יותר לפשוטו של מקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר