גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

שאלות ודיוקים ברש"י

ג.

שאלת אברבנאל ותשובות לשאלתו

פרשת דברים
שנת תש"י

מסעות ישראל במדבר

דברים פרק ב

א.  שאלות כלליות

1.

החזקוני, מעיר לפרקנו:

"ויש כאן כמה דברים – עניינים שהם עניים כאן והם עשירים במקום אחר"

(בפרשת חוקת במדבר כ- כ"א).

הסבר את כוונת דבריו, ותן דוגמאות מתוך פרקנו.

2.

ר' דוד הופמן, (בפירושו לדברים הכתוב גרמנית, יצא לאור לראשונה 1913) קובע בהקדמה לפרקנו:

"יש גם בספור זה, (שבפרק ב') כמו בספור הקודם (בפרק א') כמה פסקאות שיש להבינן כאילו נכתבו בסוגריים והנן מפסיקות את ההמשך בנאומו של משה."

הסבר אלו פסוקים בפרקנו יש להבינם כמאמרים מוסגרים ומה תפקידם שהם ממלאים בפרקנו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר