גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שלוש תפילותיו של משה

ב.

מילה מנחה בדברי משה

ג.

בביאור "לא יראני האדם וחי"

ד.

חזרת הבקשה "ילך נא"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

ו.

שאלות בדברי תרגום אונקלוס

פרשת כי-תשא
שנת תשכ"ז

תפילות משה

שמות פרק לג, יב - פרק לד, ט

שאלון זה הוא המשכו של גיליונות כי-תשא תשכ"ב, תשכ"ד.

(השאלה הכללית שהעמדנו בראש גליוננו זה חזרה על מקטע א' שם.)

א.  שלוש תפילותיו של משה

שלוש פעמים מתפלל משה ומבקש מאת ה' בקשותיו:

פרק ל"ב, י"א – י"ג.

פרק ל"ב, ל"א – ל"ג.

פרק ל"ג, י"ד – פרק ל"ד, ט'.

הסבר מהן תכליותיו שרוצה הוא להשיג בכל אחת משלוש התדיינויות אלה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר