גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

הפושעים שבטחו בבית המקדש

ב.

טענת הגוי לר' עקיבא

ג.

בביאור "מי בקש זאת" וכו'

ד.

"מנחת שוא" - שאלות ברש"י

ה.

שאלות בדברי ראב"ע

ו.

שאלות בטעמי המקרא

ז.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת דברים
שנת תשכ"ו

הפטרה לשבת חזון

ישעיהו פרק א

עיין גם בגיליונות דברים תשכ"א, תשכ"ב, תשכ"ד, תשכ"ה.
א.  הפושעים שבטחו בבית המקדש

אברבנאל:

ואמר הנביא: אולי תחשבו שבעבור היות בית המקדש ביניכם ועולתיכם וזבחיכם נקרבים כל היום על גבי המזבח תהיו לרצון לפני השם, וכמאמר האנשים הפושעים שהיו בוטחים בבית המקדש והיו אומרים (ירמיה ז') "היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה" – אינו כן, כי הנה שמוע תורת ה' מזבח טוב וקיום דברו יותר נבחר מכל קרבן וכמאמר (שמואל א' י"ג) "החפץ לה' בעולות וזבחים כשמוע בקול ה'"...

הצד השוה שבין פסוקי ישעיה בפרקנו ובין פסוקי שמואל המובאים בדבריו ברור, אך מהו ההבדל שביניהם?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר