גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

דמיון פסוקים

ב.

הוראת המילה "הוי"

ג.

מטפורת הצימאון למים

ד.

הוראת "שברו"

ה.

בביאור "למה תשקלו" וכו'

ו.

למה נמשלה תורה למים?

פרשת ראה
שנת תשכ"ו

הפטרה

ישעיהו פרק נה, פסוקים א - ה

לחלקה הראשון של ההפטרה עיין גליונות ראה תשכ"ג, תשכ"ד.
א.  דמיון פסוקים

החוקר פאלץ ואחרים (שלא מבני עמנו) קובעים, שפסוקים ראשונים של פרקנו דומים לפסוקים:

1. דברים ח' ג'

2. משלי ט' ה'-ו'

3. תהלים מ"ב ב'

4. תהלים ס"ג ב'

הסבר, האם נכונה קביעה זו. אם כן – הסבר במה דומים הפסוקים ההם לפסוקנו!

אם לא – הסבר במה אינם דומים!

(עליך לדון בכל מקום מארבעת המקומות בפני עצמו)

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר