גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חלקי השירה

ב.

"אמרתי אפאיהם..."

פרשת האזינו
שנת תש"ה

השירה

דברים פרק לב

גיליון זה הוא המשך גיליונות תש"ב-תש"ג-תש"ד שעסקו בחלקים

הראשונים של פרשתנו, פסוקים א'-י"ט.

א.  חלקי השירה

לפי דעת אברבנאל, כוללים פסוקים י"ט-כ"ה את החלק הרביעי של השירה.

לפי דעת אברבנאל, כוללים פסוקים כ"ו-ל"ג את החלק החמישי של השירה.

התוכל לנמק חלוקה זו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר