גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

נשמת הצדיק מתעלה סמוך לפטירה

ב.

משה והקב"ה

ג.

"הראיתיך בעיניך"

ד.

"ולא ידע איש את קבורתו" - כעונש

ה.

שאלות בטעמי המקרא

פרשת וזאת הברכה
שנת תשכ"ד

מות משה

דברים פרק לג

א.  נשמת הצדיק מתעלה סמוך לפטירה

בעל העמק דבר, (ר' נפתלי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין):

…דמשום שהיה משה רבנו סמוך למותו, על כן התלקחה בכוחו היפה שלהבת-יה, אשר תאיר כל ימי חייו, וכמו נר הכבה שהוא מתמוטט, מכל מקום לפני רגע האחרון האש נאחזת ביסוד האש והוא מתלקח בכוח, - כך נשמת הצדיק בעת הסתלקותו ובעת הכנסו להאחז בצרור החיים, הרי הוא מתעלה בכוח היותר ראוי לנשמה זו... וכך היה משה רבנו באותה שעה במעלה היותר גבוהה.

היכן בפרשתנו מצא הפרשן בלשון הכתוב רמז לכך?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר