גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

תגובת יעקב למעשה שמעון ולוי

ב.

"שמעון ולוי אחים"

ג.

לוי

ד.

"אחים" - שאלות ברש"י

ה.

"אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"

פרשת ויחי
שנת תשי"ז

שמעון ולוי

בראשית פרק מט, פסוקים ה - ו

א.  תגובת יעקב למעשה שמעון ולוי

השווה את תגובת יעקב למעשה שמעון ולוי במקומנו לתגובתו בפרק ל"ד פסוק ל'.

מהו ההבדל העקרוני בין תגובותיו פה ושם, ומהי סיבת השינוי הזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר