גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"ואתם חטאתם חטאה גדולה"

ג.

"...אלוהי זהב" - שאלות ברש"י

פרשת כי-תשא
שנת תשט"ז

תגובת משה לחטא העגל

שמות פרק לב, פסוקים ל - לה

זהו המשכם של גיליונות כי תשא תשי"ב, תשי"ד, תשט"ו, בפעולות משה למן רדתו מן ההר.

 

א.  שאלה כללית

אברבנאל, שואל:

במה שאמר משה אל העם (ל'): "ואתם חטאתם חטאה גדולה". וכן אמר בתפילתו (ל"א): "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם עגל זהב ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך...", כי הנה קודם שירד משה מן ההר התפלל על עוון העגל, ושם נאמר (י"ד) "ויינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו" – ואם כבר שב מחרון אפו, לא הייתה צריכה תפילה אחרת, ולא שיעלה אל ה' לבקש עליו ולא שיאמר "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין..."                  

ענה לשאלתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר