גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"כי ה' אלוקיכם"

ב.

טעם שילוח מן המלחמה

ג.

שאלה כללית

ד.

"האיש הירא ורך הלבב"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת שופטים
שנת תש"ה

"כי תצא למלחמה..."

דברים פרק כ, פסוקים א - י

א.  "כי ה' אלוקיכם"

פסוק ד'

"כִּי ה' אֱ-לֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם עִם אֹיְבֵיכֶם לְהוֹשִׁיעַ אֶתְכֶם"

1.

רמב"ן:

ד"ה כי ה' אלוקיכם: יזהירם שלא ירך לבבם ולא ייראו מן האויבים, ויאמר שלא יבטחו בזה בגבורתם לחשוב בלבם גיבורים אנחנו ואנשי חיל למלחמה, רק שישיבו לבם אל השם ויבטחו בישועתו ויחשבו כי לא בגבורת הסוס יחפץ ולא בשוקי האיש ירצה, כי רוצה ה' את יראיו את המיחלים לחסדו. ואמר "להילחם לכם עם אויביכם" - כי יפילם לפניכם לחרב. ואמר "להושיע אתכם" - שהם יינצלו במלחמה, ולא ייפקד מהם איש, כי ייתכן שינצחו את אויביהם וימותו גם מהם רבים כדרך המלחמות. ועל כן צעק יהושע בנפול מהם בעי כשלושים וששה איש (יהושע ז' ז'-ט'), כי במלחמת מצוה שלו לא היה ראוי שיפול משערת ראשם ארצה, כי לה' המלחמה.

הנלחם עלול לצאת לקרב מתוך שתי הרגשות בלתי רצויות, אשר נגד שתיהן מכוונים דברי הכהן, לדעת הרמב"ן. אלו הן שתי ההרגשות האלה?

2.

רמב"ן:

"ה כי ה' אלוקיכם: ...והנה הכהן שהוא העובד את השם יזהירם ביראתו ויבטיחם, אבל השוטרים ידברו בנוהג שבעולם פן ימות במלחמה - כי בדרך הארץ בכל המלחמות ימותו אנשים גם מכת הנוצחים. וציוה על השלושה האלה לשוב, כי לבו על ביתו וכרמו ועל אשתו וינוס.

מה ההבדל בין אופי דברי הכהן (פסוקים ג'-ד') ובין אופי דברי השוטרים (ה'-ז')?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר