גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לשון הכחשה

ב.

"לא תגנבו" - מדברי המדרש

ג.

לשון הלנה

ד.

מצוות תוכחה

ה.

שאלות בטעמי המקרא

ו.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת קדושים
שנת תשכ"ז

בין אדם לחברו

ויקרא פרק יט, פסוקים יא - יז

לפסוקים אלה עיין גם גליונות קדושים תשי"ד, תשט"ו, תשכ"ג.

א.  לשון הכחשה

פסוק י"א

"לֹא תִּגְנֹבוּ וְלֹא תְכַחֲשׁוּ וְלֹא תְשַׁקְּרוּ אִישׁ בַּעֲמִיתוֹ"

ר' נפתלי הירץ ויזל, באור, ויקרא ה' כ"א:

לשון הכחשה, שאומר להיפך מדברי חברו: זה טוען: "יש לי בידך פקדון" וזה אומר: "אין לך בידי כלום". ואין כן שקר, שאינו מכחישו אלא מבטיח דבר לחברו ואינו מקיימו נקרא משקר, או מגיד דבר היפך האמת. ויש הבדל בין הכחשה להכחשה: פעמים עושה את חברו בדאי, כמו שאמרנו, ופעמים מכחש ואומר: אמת דברת ואף על פי כן הדין עמי... וכל שהן ממין הראשון אחריו בי"ת (כחש ב...) וממין השני אחריו למ"ד (כחש ל...).

הבא הוכחות מפסוקי תורה, נביאים וכתובים לצדקת הבחנתו!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר