גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלה כללית

ב.

"בניו ובנותיו"

ג.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת האזינו
שנת תשי"ד

"וירא ה' וינאץ..."

דברים פרק לב, יט

גיליון זה הוא המשכם של גיליונות האזינו תש"בתש"ג שעסקו בחלקה הראשון של השירה.
למבנה השירה כולה עיין גיליונות האזינו תש"ו, תש"ז.
א.  שאלה כללית

1.

איזה שם תוכל לקרוא לקטע השירה המתחיל בפסוק י"ט?

2.

באיזה פסוק נגמר קטע זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר